STIHL® TIMBERSPORTS® UTRUSTNING

Träslag

I Europa används företrädesvis poppel under tävlingarna i STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Vittall, som annars är det mest använda träslaget i övriga länder, förekommer endast sporadiskt. Träet väljs ut i förväg enligt specifika kriterier som växtplats och storlek. För att alla tävlanden ska ha exakt samma förutsättningar är alla stockar i en tävling från ett och samma skogsparti och har trimmats till rätt diameter i förväg. Träet förseglas i plast och lagras i en konstant temperatur så att fuktigheten ligger på samma nivå under hela säsongen. Detta är nödvändigt eftersom träden bara kan fällas på vintern. När tävlingarna har avslutats återanvänds träet till pellets, papper eller presspan.

Ställning

Ställningarna (stands) är metallstativ som trästockarna förankras i så att de inte glider omkring under tävlingen. För varje gren finns en särskild ställning. Ställningarna är utformade enligt strikta bestämmelser och inför varje tävling kontrolleras de av domarna så att de är stabila och följer gällande standarder.

Trissor

Träplattorna som sågas av från stocken i grenarna STIHL Stock saw, Single buck och Hot saw kallas för trissor (cookies). Trissorna måste vara av en viss tjocklek och framförallt vara hela. Om inte diskvalificeras den tävlande i den aktuella grenen. Trissorna är mycket eftertraktade souvenirer från tävlingarna.

Yxa

Yxorna har tillverkats av specialstål, är slipade för hand och sylvassa. De väger omkring 2,5–3 kg och är ca 80 cm långa. Yxorna är specialgjorda för att användas i tävlingar och lämpar sig inte för användning i skog och trädgård. En tävlingsyxa kostar mellan 300–400 Euro.

Enmans stocksåg

De ca två meter långa sågarna som används i grenen Single Buck specialtillverkas i USA, Kanada eller Nya Zeeland. Metallen skärs till med laser och de 10 cm långa tänderna slipas för hand. Sågen väger ca 5 kg och priset börjar vanligtvis på 1 500 Euro. Sågarnas längd på minst 2 meter gör att de endast lämpar för tävling.

Motorsåg

STIHL MS 661 är en motorsåg med 7,3 hästkrafter, en cylindervolym på 91,1 cm3 och väger en bit över 7,4 kg.

Monstersåg

Dessa specialtrimmade motorsågar som används i Hot Saw har en encylindrig, tvåtaktsmotor med mer än 60 hästkrafter. Motorerna kan till exempel komma från en snöskoter eller en kraftfull motorcykel. De här specialmotorsågarna används bara i tävlingssammanhang eftersom det krävs enormt mycket styrka att hålla dem stadigt. Monstersåg brukar väga runt 27 kg, ha en kedjehastighet på ca 240 km/h och kosta minst 5 000 Euro.

Säkerhet

Bara erfarna utövare får delta i STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Endast de som kan uppvisa felfria tekniska färdigheter inom alla grenar får lov att tävla. De deltar då först i ett flertal träningsläger. Dessutom följer STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES ett internationellt utformat regelverk. I motorsågsgrenarna är det obligatoriskt att använda benskydd med skärbeständig polstring, ansiktsskydd och hörselskydd. Benskydden kan förhindra skador om motorsågen slinter. De långa, starka specialfiber som finns i skydden blockerar motorsågens kedja om sågen skär igenom det yttersta materiallagret och gör att motorsågen stannar omedelbart. I yxgrenarna använder de tävlande överdragsstövlar i stål eller en typ av nätstrumpa i järn för att skydda fötterna och nederdelen av benen.