Återkallande RMA 235.0
STIHL återkallar batterigräsklippare STIHL RMA 235.0 i ett begränsat serienummerintervall - Waiblingen, 20. november 2023

Återkallande

Undersökningar har visat att normkraven avseende knivbromstid inte uppfylls på vissa maskiner.
Det kan därför föreligga ökad risk att användaren skadas.
Som ansvarstagande tillverkare har STIHL beslutat att återkalla de maskiner som kan vara berörda.
Som en del av detta återkallande kommer maskiner som kan vara berörda att undersökas och vid behov repareras. 
Detta kan beröra maskiner i nedanstående serienummerintervall.

Materialnummer        Beskrivning                  Serienummer              


6311-011-1410            RMA 235.0 (INT1)          949130563-949131104 
                                    Batterigräsklippare         949122729-949123269                                

6311-011-1411            RMA 235.0 (INT2)          949131131-949131671
                                    Batterigräsklippare         949131920-949132460
                                                                           949132488-949133007
                                                                           949122161-949122703

6311-011-1407            RMA 235.0 (RoW)          949131699-949131908

                                    Batterigräsklippare         

 
Om du äger en STIHL RMA 235.0 batterigräsklippare som kan vara berörd, sluta omedelbart använda maskinen.
Kontakta din lokala STIHL återförsäljare rörande inspektion och eventuell nödvändig reparation.
Denna inspektion och eventuell nödvändig reparation utförs utan kostnad för dig.
Vi ber om din förståelse för denna säkerhetsåtgärd. Vidta denna åtgärd för din egen säkerhets skull.
Tveka inte att kontakta din lokala STIHL återförsäljare om du har några frågor.
Hitta din lokala STIHL återförsäljare här