Skärverktyg av metall

Gräsklinga 230 mm

Kontrollera att rätt skydd för skärverktyget är monterat. Se bruksanvisningen för information om rätt skydd och hur det ska monteras.