Fylla på trimmerhuvuden

AutoCut C

Trimmerhuvudet AutoCut C har en trådspole, och justering av tråden sker samtidigt som maskinen är i drift. För att göra detta måste du knacka trimmerhuvudets översida mot marken. Detta lossar trådarnas fasthållningsmekanism och trådarna justeras genom centrifugalkraften.

På AutoCut C går det särskilt lätt och snabbt att byta trimmertråd. Trimmerhuvudet behöver inte öppnas för trådbytet, och inte heller behöver trådar av samma längd förberedas.