Direkt produktval: Jordfräs
Jordfräs

Jordfräs

Luckrar upp och blandar om

Frisk och bra jord är grunden för att växter skall trivas och ha en bra tillväxt – och en mängd arbete. För att inte uppluckringen av jorden skall kosta för mycket svett, fördjupar sig våra jordfräsar i uppluckring, blandning och plogning, medan du bestämmer riktningen.