Varumärkets DNA

Ta reda på hur STIHL har gjort det enklare för människor att arbeta i och med naturen i över 95 år.

Skogs- och bergslandskap

STIHL I KORTHET

STIHL gruppen utvecklar, tillverkar och distribuerar maskiner för professionellt skogsbruk och jordbruk, landskapsvård, byggbranschen och privata trädgårdsägare. Digitala lösningar och tjänster kompletterar vårt breda produktsortiment. STIHL produkter säljs i allmänhet via auktoriserade serviceåterförsäljare – med 42 egna försäljnings- och marknadsföringsföretag, cirka 120 importörer och mer än 55 000 återförsäljare i över 160 länder. STIHL har även egna webbutiker som kommer att utökas internationellt under de närmaste åren. 

Fem skogsarbetare står glatt tillsammans i en halvcirkel

STIHL har tillverkning i sju länder över hela världen – Tyskland, USA, Brasilien, Schweiz, Österrike, Kina och Filippinerna.

Sedan 1971 är STIHL världens mest sålda motorsågsmärke. Företaget grundades 1926 och har sitt huvudkontor i Waiblingen nära Stuttgart.

”Att göra det enklare för människor att arbeta i och med naturen.”

Andreas Stihl, företagets grundare

Ersätt gammal text

Pionjäranda i mer än
95 år

Allt började 1926: Andreas Stihl grundade sitt företag och utvecklade sin första motorsåg. Denna uppfinning revolutionerade skogsbruket och gjorde STIHL till en global marknads- och teknikledare. Hemligheten bakom dagens framgångar? Ständig utveckling av revolutionerande innovationer i vår företagsgrundares pionjäranda. Exempelvis genom batteriteknik, digitala lösningar, robotteknik och artificiell intelligens. Vi brinner för detta och strävar efter att ständigt utvecklas. Allt för att underlätta för våra kunder att arbeta i och med naturen.

Test

Våra globala värdegrunder

STIHL har anställda från hela världen och finns representerade globalt. Därför är det viktigt för oss att ha värderingar som förenar oss över landsgränserna och styr vårt agerande. Hållbara framgångar är belöningen för företag som ständigt utvecklas och driver verksamhet utifrån långsiktiga principer och bindande riktlinjer. Det är vår övertygelse som familjeföretag. Och denna ambition återspeglas självklart i vår företagskultur och våra värderingar. Precis som företaget har våra värderingar vuxit och de gör sig påminda och utvecklas på daglig basis.

STIHL i siffror

VÅR FRAMGÅNG I SIFFROR

2022 nådde STIHL gruppen en rekordomsättning på 5,5 miljarder euro. Detta motsvarar en tillväxt på 8,6 procent jämfört med föregående år. 90 procent av försäljningen skedde utanför Tyskland. Trenden mot batteridrivna verktyg fortsatte. STIHL gruppen noterade en lätt nedgång i bensinsegmentet. 

TILLVÄXT AV EGEN KRAFT

Med en hög soliditet på 60 procent är koncernens kapitalstruktur fortsatt mycket solid. På så sätt kan STIHL fortsätta att finansiera investeringar med egna likvida medel. Liksom tidigare år var investeringarna betydligt högre än avskrivningarna. Den positiva affärsutvecklingen ledde till en tillväxt på 2,3 procent i arbetsstyrkan till 20 552 anställda världen över (per den 31 december 2022). Mer information om räkenskapsåret 2023 finns i STIHL:s årsredovisning och i årsredovisningen online.

Kvinnor i ledande befattningar på STIHL

KVINNOR I LEDANDE BEFATTNINGAR

Vi lever för lika möjligheter och uppmuntrar aktivt kvinnor att göra karriär hos STIHL. Vi ser endast till prestation, kompetens och potential. Fyra av de tolv styrelseledamöterna är kvinnor, vilket innebär att andelen kvinnor i STIHL AG:s styrelse ligger över de 30 procent som krävs. Tre av de sex ledamöterna i styrelsen för STIHL AG är nu kvinnor. Vid sitt möte den 29 juni 2022 fastställdes målsiffran ”minst en kvinna” för framtida utnämningar till STIHL AG:s styrelse.