Riktlinjer och standarder

Varumärket STIHL är synonymt med att säkerställa såväl säkert arbete som högsta kvalitetsstandard i all produktutveckling. Läs mer om våra policyer, säkerhetsinformation och tjänster. 

STIHL säkerhet och kvalitet

Med STIHL kan du förlita dig på tillförlitlig arbetssäkerhet och högsta kvalitetsstandard i all produktutveckling. Ta reda på mer nu. 

Tjänster och rådgivning