Säkerhetsinformation

I alla typer av arbeten är säkerheten av största vikt. Nedan kan du läsa mer om transport, lagring och godkännande av farligt gods samt lämplig skyddsklädsel.

Mer information för din säkerhet