Tjänster för STIHL iMOW® robotgräsklippare

En STIHL-återförsäljare placerar en STIHL iMOW robotgräsklippare i sin laddstation i en trädgård

När du har valt iMOW® robotgräsklippare kan du luta dig tillbaka och koppla av. På begäran kan din auktoriserade återförsäljare erbjuda omfattande service av din robotgräsklippare och vara din kvalificerade partner för den första installationen och för att svara på eventuella frågor om din iMOW®. Det innebär att du kan luta dig tillbaka och förlita dig på expertråd om din nya robotgräsklippare redan från början.

Bra råd

Ingen känner robotgräsklipparen iMOW® bättre än en auktoriserad STIHL-återförsäljare. Alla STIHL-återförsäljare genomgår regelbundet utbildningar. På så sätt får du personlig rådgivning av högsta kvalitet. Vid behov kan du låta en av våra återförsäljare installera, reparera och serva din robotgräsklippare på ett professionellt sätt. Du får också tips och råd från din auktoriserade återförsäljare om hur du använder din robotgräsklippare på ett säkert och korrekt sätt så att du kan dra nytta av STIHL iMOW®-servicen.

Överlämna installationen till din återförsäljare:

Support från din kvalificerade iMOW®-återförsäljare

Genom att arbeta med en utbildad återförsäljare är du och din iMOW® robotgräsklippare i bästa tänkbara händer. Förutom installationen av iMOW® kan din auktoriserade återförsäljare även erbjuda ytterligare tjänster på begäran:

Underhåll och översyn

Din återförsäljare utför årligt underhåll och översyn av din iMOW® robotgräsklippare. De kontrollerar även funktionerna hos iMOW® och installerar den senaste programvaran på din enhet.

Rengöring och vinterförvaring

Din iMOW® behöver regelbunden rengöring och det hjälper din återförsäljare gärna till med. Under processen rengörs och inspekteras höljet, klippaggregatet och laddningskontakterna på ett professionellt sätt. Saknar du plats för vinterförvaring av din robotgräsklippare? Då kan du använda dig av vår iMOW®-service och låta din STIHL-återförsäljare förvara räsklipparen. De tar hand om nödvändiga förberedelser och ser till att din dockningsstation är ordentligt förberedd inför vintervilan.

Inspektion och byte av knivblad

Knivbladet på din iMOW® robotgräsklippare måste bytas ut regelbundet. Detta kan din återförsäljare ta hand om på begäran. Din kvalificerade återförsäljare kontrollerar knivbladet med avseende på slitage och skador – och om det skulle behövas ett nytt knivblad installerar de ett nytt i din robotgräsklippare.

Upptäck våra tips för robotgräsklippare