Information om batterilagen och lagen om elektrisk och elektronisk utrustning