MOTOROLJA / SÅGKEDJEOLJA

Tillbehör


MOTOROLJA OCH SÅGKEDJEOLJA FÖR BÄSTA SMÖRJNING


På din motorsåg måste både motor, svärd, kedja, växel m.m. smörjas för att kunna fungera. Hög smörjförmåga och renlighet är de viktigaste egenskaperna när vi utvecklar en motorolja och när det gäller sågkedjeolja är vidhäftningsegenskaperna också en viktig del. Naturligtvis är miljöpåverkan och hälsopåverkan otroligt viktigt för oss. Temperaturegenskaper är en annan faktor runt våra breddgrader och då speciellt oljans egenskaper vid låga temperaturer. Vår olja har genomgått omfattande tester för långa driftstider innan den kommer ut på marknaden.