GROVDAMMSUGARE/ VÅTDAMMSUGARE

Tillbehör


GROVDAMMSUGARE OCH VÅTDAMMSUGARE - ALLTID EN REN SAK


En effektstark våtdammsugare och grovdammsugare gör perfekt rent i en handvändning. Vare sig det gäller damm, metall- eller träspån eller någon vätska – allting som hamnar i vägen för dammsugarens munstycke, slukas utan problem. Med våra praktiska tillbehör till våt- och grovdammsugare löser du de mer komplicerade uppgifterna både snabbt och enkelt.