Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Bensindunk, orange, 5 l

Bensindunk: Förvaring och transport av drivmedel

Allmänt

Praktisk bensindunk, orange, 5 l. Med UN godkännande, för motorredskap.

130,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.