Direkt produktval: Dunkar och påfyllningssystem

Påfyllningskran för sågkedjeolja

Påfyllningskran för sågkedjeolja: För enkel och säker dosering och påfyllning

Allmänt

För enkel dosering påfyllning utan spill.

125,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.