Direkt produktval: Fett och rengöringsmedel

HS Plus care & clean kit

Allmänt

För rengöring och skötsel av STIHL häcksaxar och stånghäcksaxar. Innehåller: 1 × Superclean rengöringsmedel, 300 ml och 1 × Multi-lube växelfett, 80 g.

195,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.