Direkt produktval: Fett och rengöringsmedel

Varioclean

Biologiskt nedbrytbara tensider, fosfatfri

Allmänt

Vattenbaserat, alkaliskt rengöringsmedel som används framförallt till att ta bort gammalt, ingrott organiskt material som kåda och olja. Eftersom medlet inte är ett mineraloljebaserat lösningsmedel utan innehåller organiska tensider är det biologiskt nedbrytbart. Pga det höga pH-värdet skall kontakt med ögonen undvikas. Hålls utom räckhåll för barn. Levereras i sprayflaska, 500 ml.

från 176,00*

Innehållsförteckning:
AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT.

Mer information (http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/)
Via denna länk hittar du tabeller med motsvarigheter mellan INCI - beteckningar, beteckningar i den europeiska läkemedelsboken och CAS-nummer.

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Safety Instructions

Fara

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT