Direkt produktval: Fett och rengöringsmedel

Fettspruta

Fettspruta

Allmänt

Fettspruta, speciellt för smörjning av batterisekatören ASA 85 och svärdets topptrissa (dock endast för svärd med smörjnippel).

70,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.