Direkt produktval: Servicekit

Service Kit 36

Service Kit 36 till flera STIHL lövblås och lövsug: Längre livslängd med regelbundet underhåll

Allmänt

Ditt arbete med din STIHL  bensindrivna lövblås eller lövsugblir så mycket effektivare, när de kan utnyttja sin fulla effekt. För att bevara optimal effekt och hög tillförlitlighet på din lövblås eller lövsug, gör proaktivt och regelbundet
basunderhåll på din maskin. Med komponenterna som ingår i Service Kit 36 är det fort gjort att öka livslängden på din maskin.


I STIHL servicekit 36 till BG 56, BG 86 (serienummer > 290821925), SH 56 och SH 86 (serienummer > 290657469) ingår:  • Luftfilter i flies

  • Tändstift

  • Bränslefilter


STIHL fliesfilter håller en hög och bra effektivitet också under skiftande föhållanden. Större smutspartiklar fångas upp redan på ytan, medan de finare partiklarna fastnar inne i filtret. Motorn skyddas effektivt från damm och smuts. Effekten bibehålls, precis som en låg bränsleförbrukning och din lövblås resp. lövsug är fortsatt lika lätt att starta.


Kontrollera också bränslefiltret, så attinga smutspartiklar kommer in i motorn via bränslet. Regelbundet byta av dessa komponenter skyddar motorn och bidrar till en ökad livslängd. Vi rekommenderar också att byta tändstift för att bibehålla en ren förbränning i motorn och så att du kan fortsätta arbeta med optimal motoreffekt.


Du behöver inga extra verktyg för att göra basunderhållet. För att byta luftfilter och tändstift använder du enklast den kombinyckel som följde med när du köpte din maskin. För att komma åt luftfiltret sitter det en kartonghake integrerad i servicekitets förpackning. Du kan också hitta en QR-kod på förpackningen som leder till en enkel instruktionsfilm.

155,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.