Direkt produktval: Servicekit

Service Kit 24

Service Kit 24 till FS 38 och FS 55: Längre livslängd med proaktivt och regelbundet underhåll

Allmänt

Med Service Kit 24 till STIHL bensindrivna trimrar kan du själv göra enklare underhåll på din bensindrivna maskin. Proaktivt, regelbunder underhåll, som byte av luft- och bränslefilter samt tändstift, bidrar till att förlänga livslängden på din STIHL maskin. Det hjälper till att skydda olika delar i maskinen från smuts och skador samt säkerställer att motorn på din grästrimmer arbetar med optimal effekt och hög tillförlitlighet.

STIHL Servicekit 24 till, FS 38 (ej 2-MIX motor), FS 45 och FS 55 (ej 2-MIX motor) innehåller:

  • Fliesluftfilter
  • Tändstift
  • Bränslefilter

STIHL fliesfilter håller en hög och bra effektivitet också under skiftande föhållanden. Större smutspartiklar fångas upp redan på ytan, medan de finare partiklarna fastnar inne i filtret. Trimmerns motorn skyddas effektivt från damm och smuts. Effekten bibehålls, precis som en låg bränsleförbrukning och din grästrimmer är fortsatt lika lätt att starta.

För att bibehålla den höga effekten rekommenderar vi också att du regelbundet byter tändstift. Det är grundläggande för en ren förbränning i motorn. Bränslefiltret håller smutspartiklar borta från bränslet, innan de annars kunde ha hamnat i motorn, vilket ökar maskinens livslängd. Därför är det också bra att regelbundet byta bränslefiltret.

För att enkelt byta luftfilter och tändstift använder du den praktiska kombinyckeln, som följde med din trimmer när du köpte den. I servicekitets förpackning sitter en kartonghake integrerad som du kan fiska upp bränslefiltret med. Du behöver inga ytterligare verktyg.

165,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.