Direkt produktval: Kapskiva

Fiberförstärkt kapskiva, sten (K-BA)

Allmänt

Kapskiva för allmänna bygguppgifter. Skär alla stenmaterial, aluminium och andra icke järnhaltiga metaller.

90,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.