Direkt produktval: Tillbehör till betongsåg

3/8" Diamantslipkedja 36 GGM

Diamantslipkedja 36 GGM: Med hög skäreffekt vid insticks- och längskap i duktila järnrör

Allmänt

Optimal specialkedja för snabb, tyst och vibrationsfri våtkapning av duktilt järn vid avlopps- och rörledningsarbeten. Möjliggör kapning i besvärligare arbetsposistioner och på svåråtkomliga ställen. Diamantbelagda stålsegment ger hög skäreffekt vid instick och längskapning.

6.750,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

3/8

Tekniska data

Tekniska data Värde
Skenlängd 45cm/18"
Kedjedelning 9,32mm/3/8"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063"
Antal kuggar kedjedrev 1 8
Antal drivlänkar 70 Tg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.