Direkt produktval: Tillbehör till betongsåg

3/8" Diamantslipkedja 36 GGM

Allmänt

Optimal specialkedja för snabb, tyst och vibrationsfri våtkapning av duktilt järn vid avlopps- och rörledningsarbeten. Möjliggör kapning i besvärligare arbetsposistioner och på svåråtkomliga ställen. Diamantbelagda stålsegment ger hög skäreffekt vid instick och längskapning.

6.793,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Diamantslipkedja 36 GGM

Tekniska data

Tekniska data Värde
Grundtyp G = Gestein
Färgkod kartong GGM CH
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063"
Kedjedelning 9,32mm/3/8"
Antal tänder kedjedrev 1 8
Utförande G = duktiles Gussrohr
Inlaga Kein
Svärdslängd 1(*) 45cm/18"
Svärdsinfästning 1 3.006
Antal drivlänkar 70 Tg
Kedjeloop Kette GB

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.