Direkt produktval: Digitala produkter

STIHL Connected mobile Box

Mobil variant med mobiluppkoppling och platsbestämning: STIHL connected mobile Box

Allmänt

Med STIHL connected Box överförs de maskindata som samlats in av STIHL Smart Connector snabbt och säkert till STIHL Cloud. Informationen finns sedan tillgänglig i STIHL connected App eller i STIHL connected Portal. STIHL connected mobile Box är optimal överallt där du inte har tillgång till något nätverk (LAN / WLAN). Information om driftstider och positionsdata överförs istället med hjälp av en mobiluppkoppling. STIHL connected mobile Box är optimal ute i fält (t.ex. i arbetsfordon). Mobiluppkopplingen kräver ett mini-SIM-kort och ett separat mobilabonnemang.

4.065,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

STIHL connected mobile box

Tekniska data

Tekniska data Värde
Anslutning Bluetooth 5,0
Frekvens (Hz) Hz 50-60
Spänning Box (V) (DC) V 5
Temperaturområde användning (°C) °C -20-60

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Utrustning

STIHL connected mobile box

Standardutrustning

 • STIHL connected App Zoom
  STIHL connected App

  Maskindatan som kommit till STIHL connected App överförs till STIHL Cloud via wifi eller det mobila nätverket. Med de nya funktionerna i STIHL connected App har du bättre kontroll på driftstid och service för din maskin.

 • STIHL connected Portal
  STIHL connected Portal

  Med STIHL connected Portal kan du på ett enkelt och effektivt sätt koordinera din maskinpark och du har alltid status vad gäller driftstimmar och serviceintervall på maskinerna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tillbehör

STIHL connected mobile box

Tillbehör

  • STIHL Smart Connector Zoom
   STIHL Smart Connector

   STIHL Smart Connector, en digital sensor, som monterad på maskinen registrerar bl.a. driftstimmar och överför dem till din smarttelefon eller surfplatta. Du får bättre kontroll över dina maskiner samt service- och underhållsbehov samtidigt som du får helt nya funktioner och tjänster både för trädgårdsskötsel via STIHL connected Appen och för maskinparken i STIHL connected Portal.

  Tekniska data Värde
  Anslutning Bluetooth 4,2
  Vikt 20 g
  Längd 53 mm
  Bredd 42 mm
  Höjd 14 mm

  Utförande

  Pris

  * Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Manualer

Manualer

Språk Datum Länk
manual icon International 2022-12-13