Direkt produktval: Digitala produkter

STIHL Smart Connector 2.0

Smart Connector 2 A: För profesionell hantering av maskinparken

Allmänt

STIHL Smart Connector 2 A är det optimala komplementet till STIHL connected sortimentet  framförallt för professionell användning.

Med direktkopplingen till maskinens elektronik har du alltid all maskindata bekvämt till hands som t.ex. varvtalsinformation för utvärdering i STIHL connected Portal. I kombination med den integrerade klockan får du dessutom mycket exakt och tillförlitlig data, oberoende av synkroniseringsintervallen. Utvärderingsmöjligheterna ökar din kunskap om hur mycket maskinerna används och deras status , och förbättrar serviceplaneringen, vilket lägger grunden för optimalt nyttjande av din maskinpark och höjer effektiviteten för utnyttjandet.

Med ett enkelt knapptryck ser du på de integrerade LED-lamporna maskinstatus och du ser med en gång om det finns något meddelande om t.ex. service eller eventuella fel. Så förebygger du oplanerade stopp i arbetet. Via samma funktion kan du också under arbetets gång få indikation om att kniven är slö. Meddelandet kan kompletteras med mer information i STIHL connected App och kollegorna i verkstaden kan förbereda för åtgärd redan innan maskinen är tillbaka vid arbetsdagens slut.

Montering och inkoppling av STIHL Smart Connector 2A görs snabbt och enkelt på en fördefinierad plats på maskinen. Framförallt vid större maskinparker sparar enkelt montage och isntallation tid.

Ett starkt knappcellsbatteri levererar energin tillsammans med maskinens batteri under drift.

Smart Connector 2 A passar endast på utvalda proffessionella STIHL batterimaskiner, som t.ex. batteritrimmern STIHL FSA 135, den batteridrivna KombiMotorn STIHL KMA 135, batteristångsaxen STIHL HLA 135 eller batteristamkvistaren STIHL HTA 135.

745,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

STIHL Smart Connector 2A

Tekniska data

Tekniska data Värde
Anslutning Bluetooth 5,1
Längd mm 61
Bredd mm 40
Höjd mm 15
Vikt g 40
Batteritid per laddning Ca 1 år
Signalintervall Ca 1 år

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Utrustning

STIHL Smart Connector 2A

Standardutrustning

  • STIHL connected App Zoom
    STIHL connected App

    Maskindatan som kommit till STIHL connected App överförs till STIHL Cloud via wifi eller det mobila nätverket. Med de nya funktionerna i STIHL connected App har du bättre kontroll på driftstid och service för din maskin.

  • STIHL connected Portal
    STIHL connected Portal

    Med STIHL connected Portal kan du på ett enkelt och effektivt sätt koordinera din maskinpark och du har alltid status vad gäller driftstimmar och serviceintervall på maskinerna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Manualer

Manualer

Språk Datum Länk
manual icon International 2021-05-11