Direkt produktval: Filutrustning för sågklingor

Flatfil för slyklingor

Mühlsägenfeile mit Etui: Für professionelles Schärfen von Dickichtmessern und Spitzzahnkreissägeblättern

Allmänt

Flatfil till filning av slyklingor och spetstandade sågklingor. 8"/200 mm.

85,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.