Direkt produktval: Sågklinga, slyklinga och andra skärverktyg

Sågklinga Woodcut, mejseltandad, till FS 561 C-M

Sågklinga WoodCut 250-26: För röjning och skogsarbete

Allmänt

Sågklinga i stål i mejseltandat utförande till röjsågar. För svårgenomträngligt buskage och smala trädstammar. Passar till röjsåg FS 561 C-M.

350,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.