Direkt produktval: Sågklinga, slyklinga och andra skärverktyg

Slyklinga BrushCut till FS 87–561 C-EM, FSA 130, FR 130 T/FR 480 C-F

Slyklinga BrushCut

Allmänt

Mycket effektiv, vändbar specialklinga av stål med 3 skärkanter. Finns i olika ytter- och håldiametrar. För röjning av segt, kraftigt gräs och rensning/gallring av sly, häckar och snår.

från 375,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Manualer

Manualer

Språk Datum Länk
manual icon International 2016-04-05