Direkt produktval: Skydd till skärverktyg

Skydd sågklingor inkl. transportskydd, Ø 200 mm till FS 260, 311, 360, 410, 460, 490

Skydd till sågklingor inkl. transportskydd, 200 mm, till FS 360/410/460/490 ej K-modeller

Allmänt

STIHL skydd för sågklinga förhindrar att fragment från hårda växter, t.ex. buskar och tunna trädstammar, virvlas upp och ut genom skärtänderna på grund av sågklingans snabba rotation.

Detta skydd förhindrar att fragment från hårda växter, t.ex. buskar och tunna trädstammar, virvlas upp och ut genom sågtänderna på grund av sågklingans snabba rotation. Detta skyddar dig och din omgivning. Detta STIHL tillbehör passar till olika sågklingor som du hittar i vårt sortiment av skärverktyg.

Följande STIHL röjsågar och trimmers är kompatibla med detta skydd:

STIHL FS 260
STIHL FS 311
STIHL FS 360
STIHL FS 410
STIHL FS 460
STIHL FS 490.

Anmärkningar: Vid användning av sågklingor i skogsbruk är det obligatoriskt att använda skydd för sågklingan. STIHL skyddet är endast godkänt för trimrar och röjsågar med tvåhandsstyre.

375,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.