Direkt produktval: Altantvätt, munstycke och tillbehör till högtryckstvätt

Spolrörsförlängning, till RE 88 – RE 163 PLUS

Allmänt

Spolrörsförlängning

Längd 410 mm. Maskiner från 2007. För RE 88 - RE 163 PLUS.

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.