Direkt produktval: Altantvätt, munstycke och tillbehör till högtryckstvätt

RA 82 – altantvätt, till RE 88 – RE 130 PLUS

Allmänt

Altantvätt för snabb och effektiv rengöring av stora horisontella ytor. Passar till RE 88 – RE 130 PLUS.

470,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.