Direkt produktval: Borrverktyg

Skruvsats BT 45

Allmänt

Skruvsats för ombygnad oh flexibel användning av BT 45.

65,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.