Direkt produktval: Borrverktyg

Adapter isborr BT 45

Allmänt

Adapter för ombyggnad av BT 45 till isborr.

325,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.