Direkt produktval: Tillbehör till KombiSystem

Munstycke, platt och böjt, till BG-KM

Platt, böjt munstycke till BG-KM: Koncentrerad luftström för effektiv ytrengöring

Allmänt

Praktiskt tillbehör till KombiVerktyget BG-KM.

210,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.