Direkt produktval: Tillbehör till lövblås och lövsug

Munstycke, runt, rakt till BR 450

Rakt munstycke till BR 450: Rengör ytor utan ansträngning och grundligt med en ryggburen lövblås

Allmänt

För enkelt och kraftbesparande arbete med rakt munstycke.

140,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.