Direkt produktval: Topphandssåg och specialsågar
Topphandssåg och specialsågar

Topphandssåg och specialsågar

Den intelligenta lösningen för specialuppgifter

STIHL har utvecklat smarta motorsågslösningar för olika och vitt skilda specialuppgifter. Våra topphandssågar t.ex. arbetar med lätthet, hög effekt och precision i händerna på utbildade trädvårdsspecialister också högt uppe i trädkronorna. Räddningssågen är en ovärdelig hjälp under olika räddningsinsater och STIHLs stamkvistare är en säker och lösning för kapning av grenar på höga höjder bekvämt från marken.