Direkt produktval: Sågkedjor

3/8" Rapid Micro (RM), 1,6 mm

Komfortkedja med låga vibrationer

Allmänt

Rapid Micro (RM), 3/8

Komfortkedja med låga vibrationer, mjuka köregenskaper, låg skaktendens och förbättrad skäreffekt med delningen .325".

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Rapid Micro (RM), 3/8

Tekniska data

Delning sågkedja 9,32mm/3/8"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063"

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.