Direkt produktval: Sågkedjor

.404" RMH Rapid Micro Harvester kedja

Allmänt

Specialutförande av Rapid Micro, utvecklad speciellt för användning inom maskinell avverkning, sk harvesterkedja. Halvmejseltandad kedja som sänker skärmotståndet. För att klara kraften från harvesteraggregatet är länkar och nitar förstärkta. Får inte användas på handdrivna motorsågar.

från 5.875,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

.404

Tekniska data

Tekniska data Värde
Antal drivlänkar 1.480 Tg
Delning sågkedja 10,26mm/.404"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063",2,0mm/.080"
Filar USG
Svärdslängd 1(*) nicht relevant

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.