Direkt produktval: Sågkedjor

.404" RMH Rapid Micro Harvester kedja

.404" Rapid Micro Harvester (RMH): Specialutförande av Rapid Micro

Allmänt

Specialutförande av Rapid Micro, utvecklad speciellt för användning inom maskinell avverkning, sk harvesterkedja. Halvmejseltandad kedja som sänker skärmotståndet. För att klara kraften från harvesteraggregatet är länkar och nitar förstärkta. Får inte användas på handdrivna motorsågar.

från 7.950,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Tekniska data

Tekniska data Värde
Kedjedelning 10,26mm/.404"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063",2,0mm/.080"
Skenlängd nicht relevant
Antal drivlänkar 1.480 Tg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.