Direkt produktval: Svärd

Rollomatic Light till GTA 26

Rollomatic Light: svärd till batterigrenkapen STIHL GTA 26

Allmänt

Mycket lätt svärd, specialutvecklat för STIHL batterigrenkap GTA 26 i AS-Systemet.

210,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Rollomatic Light till GTA 26

Tekniska data

Tekniska data Värde
Drivlänkstjocklek 1,1 mm/.043"
Svärdsinfästning 3.007
Svärdslängd 10 cm/4"

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.