Direkt produktval: Svärd

Duromatic E, 1,3 mm och 1,6 mm

Robust, homogent svärd

Allmänt

Solitt svärd svärd för motorsågar från medelhög till hög effekt. Mycket robust svärd, där svärdstoppen är förstärkt med en hårdmetallbepansring.

från 1.275,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Duromatic E

Tekniska data

Tekniska data Värde
Spårbredd 1,3mm/.050",1,6mm/.063"
Skenlängd 105cm/41",120cm/47",40cm/16",43cm/17",50cm/20",63cm/25",75cm/30",90cm/36"
kg 1-4

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.