Direkt produktval: Tillbehör robotgräsklippare

Begränsningsslinga 3,4 / 150 iMOW

Begränsningsslinga iMOW® 150 m: För att avgränsa gräsytan

Allmänt

Med STIHL begränsningsslinga iMOW® avgränsar du arbetsområdet för din robotgräsklippare och kan också enkelt avgränsa områden, t.ex olika hinder, som inte skall klippas. Din STIHL iMOW® robotgräsklippare kör och klipper endast inom det avgränsade området. Begränsningsslingan har en diameter på 3,4 mm och är 150 m lång på en rulle som passar till mindre gräsytor. För att slingan skall ligga kvar på plats, förankras den med fästpinnar STIHL AFN 075 eller fästpinnar Bio i gräsmattan. Din STIHL iMOW® begränsningsslinga kan du när som helst förlänga om ex antal meter, genom att slingorna sätts ihop med skarvkopplingar STIHL ADV 010.

949,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.