Direkt produktval: Care & Clean Kits

HS Plus care & clean kit

Allmänt

För rengöring och skötsel av STIHL häcksaxar och stånghäcksaxar. Innehåller: 1 × Superclean rengöringsmedel, 300 ml och 1 × Multi-lube växelfett, 80 g.

230,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Safety Instructions

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C15-30, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED; C11-14 ALKANE; BUTANE; PROPANE; ISOBUTANE; RAPESEED OIL; DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE; CALCIUMDINONYLNAPHTHALENESULPHONATE; PARFUM; ISOPENTANE; OLEOYL SARCOSINE