Direkt produktval: Care & Clean Kits

FS Plus care & clean kit

Allmänt

För rengöring och skötsel av STIHL grästrimmer och röjsåg. Innehåller: 1 × Multispray, 400 ml, 1 × FS Super lube, 80 g samt 1 × Varioclean, 500 ml.

285,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Safety Instructions

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Fara

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT