Direkt produktval: Hörselskydd

Adapter till hörselskydd DYNAMIC SOUND

Adapter till hörselskydd Bluetooth® för montering på hjälm ADVANCE X-CLIMB

Allmänt

Adapter för montering av hörselskydd DYNAMIC SOUND på hjälmpaket ADVANCE X-Climb.

365,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.