Direkt produktval: Barkspade, vedkil, fällkilar, brytjärn, timmersax och lyftkrok

Brytjärn 76 cm

Brytjärn: Effektiv hjälp vid avverkning i klena bestånd

Allmänt

Brytjärn för att tippa stammen vid fällning över brytmånen i bestämd fällriktning. Med fast vändhake och legering i specialstål. 76 cm och ca 1800 g.

815,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.