Direkt produktval: Barkspade, vedkil, fällkilar, brytjärn, timmersax och lyftkrok

Slagbrytjärn

Slagbrytjärn med blyklump

Allmänt

Kraftigt slagbrytjärn med blyklump som ger extra kraft när man ska tippa över stammen vid fällning över brytmånen i bestämd fällriktning.

775,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.