Direkt produktval: Yxor

Röjyxa yxblad

Varför byta hela yxan?

Allmänt

Reservblad till STIHLs röjyxa.

145,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.