Direkt produktval: Yxor

Handyxa AX 6

Handyxa AX 6: Första valet vid neklare kvistningsarbeten och tändved

Allmänt

Lätt handyxa för kvistning och klyvning av tändved. Med askskaft. Längd: 40 cm. Vikt: 600 g.

545,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.