Direkt produktval: Dammsugarmunstycke och tillbehör

Adapter elverktyg m. snabbkoppling, SE 121–133 ME

Adapter för elverktyg: dammsuger omedelbart upp damm och smuts

Allmänt

Adapter som gör att sugslangen kan anslutas till elverktyget och suga upp damm, spån etc under arbetet. Med snabbkoppling. Till SE 121 - SE 133 ME.

207,50*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.