Direkt produktval: Tillbehör till STIHL batterisystem

Batterilock AP till alla STIHL batterimaskiner

Deckel für Akku-Schacht: Verlässlicher Schutz vor Schmutz und Staub

Allmänt

För att täcka över batterifacket på alla batteridrivna maskiner i STIHL AP-System. Skyddar mot damm och smuts vid längre förvaring.

56,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.