Direkt produktval: AK-System tillbehör

Lock till batterifack AK

Lock till batterifack: Säkert skydd mot smuts och damm

Allmänt

Till batterifacket på de batteridrivna maskinerna i AK-System. Skyddar mot damm och smuts vid längre förvaring.

65,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.