STIHL TS 410 och STIHL TS 420

Återkallelse

Inom ramarna för vår kvalitetskontroll i produktionen har vi kunnat fastställa att på ett begränsat antal av STIHL kapmaskiner av modellerna TS 410 och TS 420 har svänghjulet inte monterats enligt gällande specifikation. Därav kan inte uteslutas att skador på svänghjulet uppstår.

Skadan kan leda till att svänghjulet kan spricka någon gång under maskinens livstid. Om svänghjulet spricker medan maskinen är igång finns risk att användare eller kringstående skadas av ivägslungade delar. Skador på svänghjulet är inte synliga vid visuell kontroll.

Alla maskiner i serienummerintervall 189442634 till och med 190001700 berörs.

Om du har en kapmaskin i ovan nämnda serienummerintervall, sluta omedelbart att använda din STIHL kapmaskin TS 410 eller TS 420!
Vi ber dig att ta med maskinen till din STIHL Fackhandlare för reparation. Reparationen utförs utan några kostnader för dig.

Vi ber om din förståelse för denna säkerhetsåtgärd och hoppas att du för din egen säkerhets skull påtar dig det extra besväret. Du kan när som helst kontakta din STIHL Fackhandlare om du har några frågor eller behöver hjälp.

Sök närmaste STIHL Fackhandlare